Beskrivning

svensk konsthistoriker, intendent vid Nationalmuseum

Källor