Beskrivning

dansk apotekare, fabriksägare, författare

Kjöbenhavn Måndag d. 30 Mars 1885 30 mars 1885
Skan höra Mefistofeles som Krohn satt upp; i afton Otto Benzons [skådespel] Surrogater; Edelfelt beklagar att han inte får se något av Holberg.
Köbenhavn, lördag d. 4 april (påskafton) 85 4 april 1885
Gamla herr Benzon har avlidit; båda sönerna lär få en miljon i arv.
Middag hos Emil Poulsen: Drachmann, Bentzon, Carl och Villiam Bloch, fru Hennings, Poulsens svåger och syster, länsgreve Rantzau med fru; skådespelare och författare.
Paris d. 22 april 85 22 april 1885
Roligt att Alexandra, Annie och Berta Edelfelt "haft utbyte" av Bangs försläsningar; modern har frågat vad man anser om Bang i Danmark; enligt Edelfelt anser man att Bang har stor talang, men finner honom lustig; Edelfelt citerar Pietro Krohn: "Jeg kan ikke lide hysteriske mandfolk" [på danska]; Bjørnson anser lika; i Köpenhamn umgås Bang med sina likar, "små magra pessimister"; inte konstnärer, Krohn eller Benzon, eller skådespelarna vid Det Kongelige Teater.
Paris 17 maj 88 17 maj 1888
Otto Benzon med sin unga fru kom på frukost igår; Benzon och Ellan kom bra överens och frukosten var rolig.