Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

arkitekt, lärare vid Polytekniska institutet i Helsingfors

Paris d. 17 dec. 1879 17 december 1879
Haikoritningen intresserade Edelfelt, som tycker att en arkitekt skall göra det; Jacob Ahrenberg skulle inte begära annat än att ingå utbyte med Edelfelt; om inte Ahrenberg gör det kan de säkert anlita Frans Sjöström.