Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

rysk nihilist

Källor

Paris d. 10 mars 1880. 10 mars 1880
Hos Edelfelt trodde man för en tid att nihilisten Hartmann var finne; i tidningar stod det att han var bror till kejsarens livsmedikus och att han talade svenska.
Paris, måndag d. 12 april 1880. 12 april 1880
De republikanska tidningarna har kommenterat Adolf Erik Nordenskiölds politiska landsflykt; man har talat om Finlands förhållanden på slutet av 50-talet; presidenten för municipalrådet [kommunalrådet] sade i sitt tal att han är en stor vetenskapsman kombinerat med en stor patriot; de enda tidningar som varit negativa är de bonapartistiska; Paul de Cassagnac kallade Nordenskiöld "le communard suédois", [den svenska kommunarden] och "le Hartmann suédois" [den svenska Hartmann].
Söndag d. 7 nov. 1880. 7 november 1880
Herman Standertskjöld studerar på Ecole politique och tänker gå in vid ambassaden nästa år; han talade om ambassadherrarnas okunnighet och obekantskap med ryska och franska lagar; han kallade den Hartmannska affären den grymmaste politiska bévue [misstag]; det finska blodet förnekar sig inte, man skulle annars tycka att Standertskjöld borde ha blivit fullkomligt russifierad [förryskad].