Beskrivning

italiensk furstinna från den mäktiga släkten Borgia; har i konsten ofta framställts som en femme fatale; syster till Cesare B.

Paris, söndag d. 31 maj 85. 31 maj 1885
Jarl Hagelstam och Edelfelt fördes till "dödsrummet"; vid Hugos lit de parade tänkte Edelfelt på Napoleon, 1830-talsromantiken, Alexandra Edelfelts tal om romantiken, Annie Edelfelts deklamation på fruntimmersskolan, Hugos texter, Runebergs kritik av Lucretia Borgia; Schauman, Cygnaeus, Tegnér, trikoloren, Marseljäsen, "Frankrikes storhet och ära".