Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

ambassadsekreterare på Österrikes ambassad i Madrid

Källor

Inga källor
d. 15 Oktober 1880 15 oktober 1880
Seilern har rest till Wien; denne har gett Edelfelt ett rekommendationsbrev till sin bror som är ambassadsekreterare i Madrid.
Paris d. 7 april kl 5 e.m. 7 april 1881
I öfvermorgon lördag, kl. 9 på morgonen är jag i Madrid och skall då söka upp Seilern, Madrazo o.a.
Madrid, måndag d. 11 april 1881. 11 april 1881
Grefve Seilern har jag träffat – också han mycket artig, ehuru jag nu ej på något sätt behöfde honom – Det blir till härnäst.
I går skulle jag ha fått vara med om en högtidlighet i Spanska akademien. Madrazos onkel Don Pedro de Madrazo, konsthistoriker blef intagen i ak. och Marquès de Molinas svarade på inträdestalet, men som jag ville söka upp Seilern och dessutom ej förstår castillanska språket – gick jag ej dit.