Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

österrikisk friherre

Källor

Söndag d. 27 Februari 1881. 27 februari 1881
Vi hade ställt till ett litet utvaldt bordlag med Salvayre, kompositör, målarne Ferrier och Boldini, Blavet och Billault, redakteur för la Presse.
Häromdagen hade Beer och jag bjudit våra fina bekanta grefve Andrassy och baron v. Loudon på middag på Cercle de la presse. De äro utmärkt hyggliga ungdomar 25 och 22 år, uppfostrade med erkehertig Rudolf, ha båda varit i England och jagat på slotten der, och komma att stanna här någon tid. Andrassy är ovanligt intelligent och bildad. Hans uppehåll här är "ej blot till Lyst" ty han sätter sig ordentligt in i det politiska lifvet, för att i nästa år ställa sig som kandidat i ungerska parlamentet. Unge Loudon målar, skulle gerna mera egna sig deråt, men har för litet talent, säger han. I nästa vinter kommer han dock hit för att måla ordentligt, säger han.
Det är anmärkningsvärdt hvad folk som uppfostrats i hofkretsar äro artiga. Jag försäkrar att dessa herrar t.ex. vid bordet äro så uppmärksamma och artiga att många af våra fennomanmagistrar skulle anse dem "fjeskiga" och "snobbiga"