Beskrivning

Don, fiktiv person i roman av Cervantes

Källor

Paris, tisdag d 18 maj 86 18 maj 1886
Greve de Kergorley är förste sekreterare vid franska legationen i Köpenhamn; har bett om sitt porträtt för 1000 franc; beskrivning av hans utseende, påminner om Don Quijote.
Paris d. 24 maj 86 24 maj 1886
Edelfelt tror att porträttet av Kergorlay blir likt; gäller att göra det så att det inte liknar Don Quijote för mycket.