Beskrivning

Don José Gadea Mengíbars dotter i Granada, 1882 g.m. svenska konstnären Hugo Birger

Källor

Paris d. 24 mars 87 24 mars 1887
På balen dansade Edelfelt med grevinnan Lewenhaupt, fröken Leuhusen och fru Birger; han gick hem först klockan fem; prinsen dansade med alla damer.