Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

kapten, läkare vid spanska krigsakademin, folklorist, skribent

Källor

Toledo d. 30 april 1881. 30 april 1881
Don Matias Moreno hade först ej igenkänt mitt namn i Madrazos rekommendationsbref, men såg närmare efter och kom då underfund med att han följt med min verksamhet i 3 år, och omfamnade mig, kallandes min tafla från i fjol "precioso" "bonito" utvisande "muchissimo talente" o.s.v. Han bad mig att få presentera mig för en "poet" och en artilleri officer här, som båda egde reproduktioner af min "likfärd" och som öfverhopade mig med komplimanger – Tänk att jag var känd i Toledo!
Toledo d. 4 maj 188[1]. 4 maj 1881
Om en stund komma Moreno och el caballero Eugenio de Olavarria efter mig för att gå ut och promenera
Toledo d. 5 maj kl. 12 på dagen 5 maj 1881
I går på aftonen kom han och hans vän don Eugenio de Olavarría, kapten och läkare i krigsakademin *) *) (Toledo är neml. Spaniens Fredrikshamn, 400 kadetter uppfostras i de Mohriska kungarnes Alcazar.) litteratör och mycket pratsam, hit för att föra mig ut i staden.
Madrid, söndag d. 8 Maj 1881 8 maj 1881
Efter ankomsten hit till Madrid gick jag upp till Madrazo, som jag nu kunde helsa personligen från hans vänner i provensen, Castillo, Guyena, Moreno och Olavarría.
Ack jag har ej talt om för Mamma, våra promenader om qvällarne i Toledo, på tre man hand, Moreno, Olavarría och jag. Hvad det var märkvärdigt, romantiskt och hvad jag under dessa vandringar i den gamla stadens omnejder, i månskenet insöp många intryck – som jag vore lycklig att kunna återge.