Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

sömmerska i Paris

Källor

Inga källor
d. 20 Juni 81. 20 juni 1881
Flickornas klädningar ge mig mera besvär än jag tänkte. Jag hade köpt tyget till dem på Louvre, men ville ha dem gjorda hos en god sömmerska. Detta var lättare sagdt än gjordt. Jag har sprungit 2 dar för att få tag i en som har tid, alla alla äro de nu vid sommarsäsongens öppnande öfverhopade af arbete. En Mme Collignon har dock lofvat dem till nästa lördag d. 25. jag har valt ett helt ljust ylletyg (bättre kostymer, danskostymer för vintern, ståtdrägter för sommarn) med silkesskärp i samma färg, paille, samt mörkgröna med röda sidendraperier (cerise) för vintern. Jag låter göra endast de ljusa klädningarna, de andra kunna ju kopieras derefter under sommaren. De ljusa klädningarna som äro ytterst fina i färgen, kunna bli mycket vackra. Jag har haft en lång consultation med Mme Collignon om rynkningar och veck, och vi ha kommit till ett resultat – måtte de nu bli bra gjorda. De bli mycket enkla såsom det anstår dylika ungdomar, men bli icke desto mindre chic, såsom jag hoppas.