Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

amerikansk sopran

Källor

Paris d. 12 april 82 12 april 1882
Igår skulle han t.ex. på frukost till lilla Marie Van Zandt, l'étoile vid Opera Comique, men var bjuden till Runebergs Kl. 12, också på frukost. Hos Rs blef ett starkt pokulerande, och så satt lilla Van Zandt och väntade till kl. 1/2 3 då de ändtligen begynte äta utan Krohn.
Paris d. 20 Juni 1882 20 juni 1882
Salongen är nu slut, och jag hade nöjet eller ödet att de två sista dagarne konvoyera i dess salar sångerskan Marie Van Zandt och en vacker amerikanska M. Cartwright
Hos Lilla Van Zandt var jag för en tid sedan med Fallesen, som nu åter är här. Sedan bjöd hon oss en gång på theatern.
Hon har ganska mycken succes som Cherubin i Figaros br. – Emellertid är hon trots den stora succèsn hon har vid blott 20 års ålder, efter mitt förstånd ej någon rigtig artist. – Det finnes så få sådana. Okunnig är hon, och litet bortkollrad af allt det beröm hon får och alla de pengar hon förtjenar. I nästa höst är hon engagerad i Monaco för några veckor med 5000, femtusen francs för aftonen. – Hon har olyckan att ha en Mamma, som är en rigtig Madam. Som hon vakar öfver Marie alltjemnt, har man alltid nöjet att bredvid denna fina, vackra uppenbarelse se en underbart utstyrd, simpel matrona.
Genua d. 27 mars 1886 27 mars 1886
Det är ledsamt att Italienska Operan inte längre finns; eller gör den det? Van Zandt är visst där?