Beskrivning

professor i finländsk och nordisk litteratur, bibliotekarie, Kejserliga Alexandersuniversitetes kassör