Beskrivning

d.y.

Källor

Inga källor
Paris, tisdag d. 11 maj 86 11 maj 1886
Edelfelt är bjuden till Amics lantställe tillsammans med Dagnan, Dagnans fru och deras son, Pasteur med fru, Courtois, Stetten m.fl.