Beskrivning

väninna till Edelfelts systrar, g.m. Gustaf Langenskiöld, dotter till Henrik Wilhelm Johan och Ida Charlotta Zilliacus

Kiala den 16 Juni 67. 16 juni 1867
Vad sysselsätter sig Ellen Edelfelt med nu när Rosina Zilliacus inte är där hemma?
Paris d. 27 Mars (på aftonen) 1877. 27 mars 1877
Fröken Forsman och Rosina Zillacus har önskat sig tecknade huvuden; Edelfelt förstod inte riktigt om de vill ha samma huvud som han sände hem; han är åtminstone smickrad över "de skönas" dom, som utfallit till hans fördel.