Beskrivning

tysk-ungersk skriftsällare, läkare, konstkritiker, sionist