Beskrivning

norsk sångerska

Paris, onsdag d 27 jan. 86 27 januari 1886
Osäker koppling Bjørnson har varit på visit hos Edelfelt med barn och fru; Bjørnson har upptäckt Edelfelts specialitet: luft.