Beskrivning

Källor

Paris, Onsdag d. 14 april 1886 14 april 1886
I går hos Alexandre Dumas, där Mademoiselle Jeannine Dumas revolterade mot allt; Edelfelt försvarade kvinnan, men tänkte inte på Madame Lippman, som är "ett sjåp".