Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

oidentifierad i detta sammanhang

Källor

Inga källor
Lördag afton kl. ½ 12 på kvällen hos Manzeys 25 mars 1882
Tusen tusen tack för sist. Jag känner mig ändå öfverallt utom hemma hos Mamma som en vilsen främling. – Tack för skorna – jag skulle aldrig ha kunnat begripa hvart de tagit vägen. Fick Mamma paketterna med Hornborg.
Petersburg fredag d. 10 nov 82 10 november 1882
Lily har fått konfekt af mig i dag. Kan jag, skall jag skicka till Er med Hornborg likasom jag med honom skickar portnyckeln som låg i min ficka.
Petersburg söndag. 12 nov 82. 12 november 1882
Jag hoppas ni fått en liten låda konfekt som jag skickade med Hornborg. I går telegraferade fru Etter dessutom och mitt första bref måste väl ha kommit fram i dag på morgonen.
Paris d 20 mars 83 20 mars 1883
Från Fru Etter hade jag ett mycket vänligt bref. hon talar i så varma ordalag om Mamma – hon säger: il faut surtout que je vous dise combien votre mère est adorable, bonne excellente, amicale pour moi. C'est bien l'amie dans le malheur. Hon beklagar sig öfver Hornborg.
A propos, Mannerheim var och proponerade en vexel på Hornborg, om han skulle får 1000 frcs strax – pas si bête – men jag var nu som förr kall för hans jemmer. Han ser så slut ut, går och hasar med sin gamla fröken, slut också hon – men båda äro snyggt klädda, och måste ju lefva med någonting i alla fall. Hvarifrån han får pengar är en gåta för alla.
5 februari 91. 5 februari 1891
Finland är mycket på modet nu – det märker jag har på hotellet, och engelsmänen isynnerhet tala om oss med mycken sympathi och kännedom om oss. Här finnes en engelsk dr Lambert på hotellet. Han liknar mycket vargen Hornborg till det yttre; det är en ovanligt universell menniska – när han fick höra att vi voro från Finland började han genast fråga och visade sig mycket intresserad. De engelska revyerna äro ju fulla af mycket berömmande artiklar om vårt land och folk, och alla tidningar ha tryckt af Forthnightly Rew's artikel med titel: The brightest spot in the Russian Empire Lady Barrington hade också läst artikeln och är derigenom inne i våra förhållanden. –