Beskrivning

spansk skald, dramatiker, journalist, vistades på 1880-talet i Paris bl.a. som medredaktör för "Le Figaro"

Källor

Paris 21 mars 21 mars 1888
Edelfelt har varit lat den här månaden "egentligen taget", som Boije säger; men det har varit krångel med modeller, väder; Blasco, vars porträtt Edelfelt målar, har dessutom försummat flere seanser eftersom han har varit sysselsatt med Boulangeraffären.
Paris 14 april 88 sent på aftonen 14 april 1888
"Sömmerskor" och porträttet av Blasco har åkt iväg till utställningen i München; Bulla anser att Edelfelt inte ska skicka "Två läsande flickor" för verket går att sälja i Paris.