Beskrivning

svensk författare

Paris d. 3 mars 1887 3 mars 1887
Geijerstams föreläsningar måtte inte vara överdådiga; han själv och hans litteratur är medelmåttiga, menar Edelfelt.
Paris fredag d. 11 mars 87 11 mars 1887
Edelfelt har fått en packe tidningar från Helsingfors; de handlar om "Geijerstam och inget annat än Geijerstam".
Grevinnan Lewenhaupt sitter modell; hon läste tidningarna från Helsingfors och de många protesterna mot Geijerstam; grevinnans smålog och konstaterade "fy sjutton"; då hon läste Viktor Heikels artikel började hon skratta så att Edelfelt undrade om hon någonsin skulle lugna sig.
Helsingforsnyheterna förefaller komiska på avstånd: Geijerstams opassande föredrag och de högtravande protesterna, Collianders polisförbud; med alla dessa "rörelser" har man förlorat förmågan att skratta där uppe i norden; Edelfelt citerar ur minnet Figaros ord i operan Figaros bröllop, Le Mariage de Figaro ou la Folle Journée: "Je m'empresse de rire de tout, pour ne pas être obligé d'en pleurer", Jag skyndar mig att skratta åt allt för att inte behöva gråta.
Det är obegripligt att en medelmåtta som Geijerstam kan röra upp hela Helsingfors; de har kanske rätt, men proportionerna är tokiga, menar Edelfelt och skyller på "den rent nordiska klumpigheten, som aldrig kan hoppa öfver eller förbi ett tråkigt ställe utan måste klifva rakt i med de stora fötterna."
Paris d. 15 mars 87 15 mars 1887
Om Geijerstams dumma uppträdande i Helsingfors; Edelfelt har nu förstått att Alexandra och Annie Edelfelt var på just den föreläsningen och att den var mer plump än Edelfelt hade förstått; fru Asp som han annars finner föga sympatisk eller tillförlitlig hade tydligen rätt; Edelfelt skrattar inte alls längre åt händelsen och ber om ursäkt av Alexandra Edelfelt.