Beskrivning

Källor

Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
Fürstenbergs är två ensamma personer i ett trevåningshus; de har 300 000 kronor i räntor.
Fürstenbergs hem är inrett med "solid komfort och smak", inte skrytsamt eller pråligt, en behaglig kontrast till herr Bolinders överlastade hem i Stockholm.
Erik Edelfelt med familj är inte riktigt nöjd med att Edelfelt bor hos Fürstenbergs; Erik Edelfelt är frimurare och har en viss animositet mot judar.