Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

dansk grafiker

Torsdag d. 23 mai, 84 23 maj 1884
Vi åka härifrån kl. 9,40 morgonen och äro i London kl. 6 e.m. jag gläder mig mycket åt denna resa i så godt sällskap, så mycket mera som vi i Londen komma att sammanträffa med danske gravören Hendricksen, som känner till staden, varit der i två år och är lika lifvad för konst som vi.