Beskrivning

svensk bankdirektör, finansman, grundare av villaförstaden Djursholm

Källor

Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24 mars 1885
Henrik Palme har bjudit på middag följande dag.
Middag hos Palmes med fru Edgren, fru Kovalevsky, fru Laurin, herrskapet Henrik Palme, Leffler med fru; skål utbringas för Edelfelt.
Fru Edgren har bjudit till litterär afton följande dag; både herrskapet Henrik Palme och fru Edgren vill således att Edelfelt ska stanna längre än planerat i Stockholm, inte resa med kvällståget samma dag.
Paris d. 28 april 86 28 april 1886
Kan Alexandra Edelfelt skicka ett bra fotografi av "Lördagskväll vid Hammars" till Hanna Palme [avser eventuellt Henrik Palme, i brev 14.5.1886 skriver Edelfelt "H. Palme" och "han"] för att visas åt fru Ekman? Eller kanske det är bättre att vänta tills efter öppnandet av Salongen?
Paris d. 14 maj 1886 14 maj 1886
Kan Alexandra Edelfelt skicka ett bra fotografi av "Lördagskväll vid Hammars" till H. Palme, som får fråga fru Ekman om hon vill köpa den för 5000 franc.