Beskrivning

svensk politiker, riksdagsledamot, verkställande direktör, g.m. Hanna Palme

Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24 mars 1885
Kunde inte bo hos Palmes, eftersom gamla herr Palme var där; tog in på hotell Rydberg som är dyrt och tråkigt.
Gick på teatern med Palmes; övriga i sällskapet var fröken Elin Palme, tre fröknar från Kalmar, två baroner och löjtnanter Rosenblad och en löjtnant "Hassel..."; Edelfelt konstaterar att herrarna Rosenblad ser typiskt svenska ut, är "hyggliga"; såg tråkig operett: Rip van Winckle.
Hanna Palme var "skandaliserad" när fröken Törnebladh spelade; Hanna Palme menar att Sven Palmes släktingar är "gräsligt simpla"; Edelfelt konstaterar att fröken Törnebladh är mycket musikalisk.
Middag hos Palmes med fru Edgren, fru Kovalevsky, fru Laurin, herrskapet Henrik Palme, Leffler med fru; skål utbringas för Edelfelt.
Herrskapet Palmes hem är smakfullt arrangerat.
Edelfelt har bjudit herrskapet Palme och Elin Palme på middag samma kväll.
Herrskapet Palme mötte i Stockholm.
Palmes var bortbjudna till middagen: Edelfelt åt middag hos Steyern; fru Steyern är "allmogen lik" och sonen är ful; hemmet är vackert som hemmen är i Stockholm; Steyern är bibliofil och har mest moderna böcker.
Herrarna Rosenblad bjöd på supé efter teatern.
Hanna Palme tyckte att sällskapet var för ogenerat och för lite högstämt.
Hanna Palme vill alltid vara "på tvären"; Edelfelt skulle inte vilja "vara i Sven Palmes skor".
Paris d. 3 mars 1887 3 mars 1887
Många svenskor har gjort visit i ateljén med friherrinnan Leuhusen, född Boström; bland dem en fröken Lejonhufvud och en fröken Törneblad, som är en "dansdocka" och bekant för Edelfelt efter en kväll med Palmes och bröderna Rosenblad på Kung Carls annex [annex till hotell och restaurang Kung Karl i Stockholm].