Beskrivning

svensk historiker, organisatör av svenska frivilliginsatser i finska inbördeskriget, son till Sven och Hanna Palme

Källor

Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24 mars 1885
Olof Palme liknar von Bornarna till utseendet; Hanna Palme gläder sig åt det i släkten Palmes närvaro.