Beskrivning

g.m. Fredrik Vult von Steijern

Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24 mars 1885
Palmes var bortbjudna till middagen: Edelfelt åt middag hos Steyern; fru Steyern är "allmogen lik" och sonen är ful; hemmet är vackert som hemmen är i Stockholm; Steyern är bibliofil och har mest moderna böcker.