Beskrivning

landssekreterare i Kalmar, Sven Palmes far

Källor

Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24 mars 1885
Kunde inte bo hos Palmes, eftersom gamla herr Palme var där; tog in på hotell Rydberg som är dyrt och tråkigt.
Christian Adolph Palme, som blivit dubbad till riddare av Kungliga Carl XIII:s orden, var på middag hos kungen.