Beskrivning

svensk kapten

Källor

Inga källor
Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24 mars 1885
Träffade Konni Zilliacus på teatern; han presenterade Edelfelt för kapten Burman.