Beskrivning

handlande i Helsingfors

Källor

Inga källor
Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24 mars 1885
Handlanden Dumel från Helsingfors var på ångbåten.