Beskrivning

brittisk filosof, nationalekonom, liberal ideolog

Källor

Wikipedia: