Beskrivning

familjen / släkten

Källor

Inga källor
Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24 mars 1885
Olof Palme liknar von Bornarna till utseendet; Hanna Palme gläder sig åt det i släkten Palmes närvaro.