Beskrivning

Källor

Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24 mars 1885
Herr Edgren är en "svensk brack-byrokrat-typ"; Edelfelt förstår inte hur paret Edgren håller så bra ihop, men konstaterar att det sannolikt beror på att frun inte behöver mycket värme.