Beskrivning

herrskapet [?]

Källor

Svenskt biografiskt lexikon 17, Gyllenhammar, släkt, http://sok.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=13372 Elgenstjernas ättartavlor, adliga ätten Gyllenhammar

Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
Middag i frack hos Erik Edelfelt: Gyllenhamrar, herrskap Möller, tulldirektör Lieberath vars bror var Carl Albert Edelfelts goda vän; tal till Edelfelt och Alexandra, Annie och Berta Edelfelt.