Beskrivning

svensk konstnär [?]

Källor

Inga källor
Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
Middag hos Fürstenberg, gäster: Berndt Lindholm, konstnären Eriksson, Karl Warburg; Edelfelt nämner vem som är kristen och vem som är jude.