Beskrivning

svensk litteraturhistoriker, bibliotekarie, litteratör, professor i estetik, litteratur- och konsthistoria

Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
Middag hos Fürstenberg, gäster: Berndt Lindholm, konstnären Eriksson, Karl Warburg; Edelfelt nämner vem som är kristen och vem som är jude.
Fürstenbergs tal till Edelfelt och Alexandra Edelfelt som han känner efter porträttet; Karl Warburgs tal till Edelfelt.
Karl Warburg är intelligent, livlig och varm.