Beskrivning

skotte från Glasgow i Göteborg

Källor

Inga källor