Beskrivning

fru

Källor

Inga källor
Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
Sista kvällen i Göteborg var Edelfelt på middag hos den judiske bankdirektören Mannheimer; satt bredvid hans dotter fru Filipson, som var vacker i samma stil som Scherzando.