Beskrivning

fru

Källor

Inga källor
Lördag d. 28 mars, på jernvägen mellan Göteborg och Jönköping 28 mars 1885
Fru Tottie botar människor genom bön och handpåläggning; Mobeck har berättat om religionsdiskussionerna med Leuhusens.