Beskrivning

oidentifierad i detta sammanhang

Källor

Inga källor
Kjöbenhavn Måndag d. 30 Mars 1885 30 mars 1885
"Lekande pojkar på stranden" kommer troligen att reproduceras i det "Hazeliuska bladet".