Beskrivning

upplyst, uppvaknad, en benämning som gavs Siddhartha Gautama vars lära är grundläggande för buddhismen, den historiska personens liv är främst känt genom myter

Källor

Paris, Lördag 11 april 85 11 april 1885
Stor kostymbal hos bankiren Gaillard; Courtois klädd som Buddha.
Paris d. 27 mars 1887. 27 mars 1887
Raymond Koechlin med vänner är Wagnerianer; Edelfelt vet inte om dessa franska Wagnerianer har en Buddhabild och ett fotografi av Wagner att göra andakt inför, som Adele Osberg, gamla fru Frenckell och Seiling, men det är inte långt ifrån; de reser varje år till Bayreuth och bär alltid ett partitur under armen; förra sommaren var 200 parisare i Bayreuth [vid Bayreuthfestspelen].