Beskrivning

oidentifierad i detta sammanhang

Källor

Inga källor
Paris, Lördag 11 april 85 11 april 1885
Edelfelt har betalat alla sina skulder; Chevenier fick 80 franc, skräddaren 220 franc.