Beskrivning

svensk skådespelerska, g.m. August Strindberg

Paris 16 april 1885 16 april 1885
Friherrinnan Mellin och Ekelunds har bjudit "på Strindberg" som inte kom, men skickade sin fru i stället; alla spelade roller: den fina, världsmannen, "nutidsqvinnan", författaren; samtalet om osedlighet.
Paris d. 1sta Maj 1885 1 maj 1885
"Krakel", bråk, på skandinavisk middag i går; Spada hade arrangerat dåligt, Strindberg blev arg och gick; Siri von Essen stannade kvar och han hämtade henne senare.
Strindberg är "märkvärdigt tyst och säflig", ser ut som "en hygglig gesäll", älskvärt småleende, talar lågt och har "ett städat sätt"; Siri von Essen "behagar" inte Edelfelt: hon spelar emanciperad efter böcker, inte "efter naturen", tror sig vara kvick, men är "platt", det är något misslyckat och malplacerat över henne som väcker medlidande; hon saknar "chic".
Siri von Essen har hållit tal på skandinaviska middagen; hon skulle vara rolig, men Edelfelt tycker hon var förvånande och tröttande.
Paris 18 dec. 85 18 december 1885
Strindbergs fru är som "ett illa stämt piano".
Edelfelt har samtalat med fru Strindberg om vad som passar sig för kvinnor att tala om.
Fru Strindberg försöker härma fröken David och de andra.
Nyårsaftonen 85 31 december 1885
Har träffat Boije, som har jämrat sig; Boije varit i Grez hos Strindberg; han är släkt med fru Strindberg.