Beskrivning

norsk konstnär

Paris lördag 18 april 85 18 april 1885
Osäker koppling Gallén bor med en norrman; de är båda radikala; "filosoferar" mer än de målar; Gallén är begåvad och har gott omdöme.