Beskrivning

direktör för Finlands föreningsbank

Paris. d. 26 April 1885 26 april 1885
Edelfelt tycker att Helsingforsarna kunde slå sig ihop och skriva en manual i gott uppförande; ett kapitel var av Kola S, Jean Cronstedt, Lennart Knorring, Gripenberg, Tudeer; föraktar "Helsingforssnobberi" på avstånd.
d. 15 febr 86 15 februari 1886
Berndtson skriver inte om hur förlovningen har gått till; om initiativet varit hans eller föräldrarnas.