Beskrivning

Mademoiselle, lärare i franska

Källor

Inga källor
Paris d. 4 maj 1885 4 maj 1885
Engelska misser har varit på visit i ateljén föregående dag; Jarl Hagelstam med lärare i franska, Mademoiselle Durand, har också varit på visit.