Beskrivning

oidentifierad i detta sammanhang

Källor

Inga källor
Paris d 22 mai 85. 22 maj 1885
Edelfelt undviker helst Londén och Zitting.