Beskrivning

spansk/katalansk läkare och bakteriolog

Källor

Paris d. 12 Juni 1885 sent på aftonen. 12 juni 1885
Den spanska läkaren Ferrans koleravaccinationer har väckt uppståndelse i Pasteurs laboratorium.
Ferran sänder "svulstiga telegram" till Pasteur om sina "segrar".
Pasteur konstaterar: Ferrans metod är omöjlig.