Beskrivning

verkställande direktör för Finlands Hypoteksförening, lantdagsman, sedermera g.m. Mimmi Antell

Paris d. 12 Juni 1885 sent på aftonen. 12 juni 1885
Schybergson och Mimmi Antell passar för varandra; Schybergson kan politisera och vara viktig tillsammans med Kasten Antell och Viktor Born.
Paris, tisdag d. 11 maj 86 11 maj 1886
Många finländska familjer är i Paris just nu: Jacobssons från Åbo, Schybergson med Mimmi Antell; Kurténs har rest.