Beskrivning

lots [?]

Källor

Inga källor
Paris d. 17 juni 85. 17 juni 1885
Edelfelt har läst i de finländska tidningarna att det har varit storm i Finland; var Skogström som omkom utanför Gråhara son till baderskan?